HRscan & Checklist Diversiteit voor socialprofitorganisaties

HRscan & Checklist Diversiteit voor socialprofitorganisaties

HRwijs is een project van Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) en geeft gratis advies over medewerkersbeleid aan o.a. werkgevers in de zorgsector. De adviseurs van HRwijs ontwierpen twee gratis vragenlijsten, die samen een beeld schetsen van je medewerkers- en diversiteitsbeleid. Ze bieden je doorlopend deze gratis tools aan, inclusief begeleiding en feedback! Hieronder wat meer uitleg over beide instrumenten.

HRscan

De HRscan gaat in op 8 aspecten van je personeelsbeleid en stelt je daarover 11 meerkeuzevragen. De antwoorden op die vragen geven een eerste beeld van de sterktes en werkpunten voor jouw organisatie.

Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met je aanwervingsprocedure of je onthaalbeleid? Is er een welzijnsbeleid en maakt de hele organisatie werk van een diversiteitsbeleid? Is de raad van bestuur betrokken?

Het is een meerwaarde om de HRscan in teamverband in te vullen, met leidinggevenden, medewerkers en bestuursleden. Niet iedereen zal elk aspect van HR even ontwikkeld noemen en de discussie die daaruit voortvloeit, legt al meteen aandachtspunten bloot.

Deze gratis HRscan ‘in huis’ duurt een halve dag en laat je bij voorkeur begeleiden door een adviseur van HRwijs. Dat geeft een objectiviteit aan de scan en zorgt voor een omgeving waarin iedere medewerker zich veilig kan uitdrukken. De adviseur geeft je later ook een adviesverslag op maat.

Mieke Mertens – mieke@hrwijs.be, 0473 82 52 38

”HRscan legde op halve dag onze pijnpunten bloot”: lees de getuigenis van Karavaan vzw.

Checklist Diversiteit

Met de Checklist Diversiteit ga je na of je onderneming op alle terreinen van het (medewerkers)beleid oog heeft voor diversiteit. Een degelijk diversiteitsbeleid houdt rekening met de verschillen in personen en voorziet in aangepaste maatregelen voor bepaalde doelgroepen.

Is alles in het werk gesteld om iedereen gelijke kansen en voldoende rechten te geven, ongeacht zijn of haar leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur of eventuele fysieke beperking?

Een lijst van concrete vragen maakt het je makkelijk. Zijn je vacatures in toegankelijke taal geschreven? Is er ruimte voor gebed? Is het werk van je medewerkers afgestemd op hun leeftijd en hun privésituatie? Kunnen medewerkers lang genoeg op vakantie om hun thuisland te bezoeken? Wordt er bij selecties rekening gehouden met de complementariteit in een team? Is het kantoor rolstoeltoegankelijk?

Je kunt de checklist op papier krijgen of downloaden. Ook kan er een medewerker van HRwijs gratis bij je organisatie langskomen om de checklist mee door te nemen, aandachtspunten aan te brengen en tips mee te geven.