Verslag starterscafé voor vrouwen over ondernemen in de zorg

11 oktober 2016

Markant vzw – het netwerk van actieve en ondernemende vrouwen – organiseerde met de steun van de provincie Antwerpen op 20 september een starterscafé voor vrouwen over ondernemen in de zorgsector.

Met dit starterscafé wilden beiden het ondernemerschap in de zorg-,welzijns- en gezondheidssector stimuleren. Na een welkomstwoord door Ludwig Caluwé (gedeputeerde voor Economie) en Diane Devriendt (algemeen directeur van Markant vzw) volgde een inspirerend panelgesprek met Katia Verhaeren van Villa Clementina, Melissa Kiopekzis van Wondzorgcentrum en Ruth Beckers van Qualix.
De panelleden getuigden over hun ervaringen in de praktijk en trachten op die manier ook andere vrouwen te inspireren om de stap te zetten naar ondernemerschap in de zorgsector.

Een sector waar de komende jaren veel economische groei wordt voorspeld. Diane Devriendt: “Kunnen rekenen op goede zorg is misschien wel één van de belangrijkste dingen in een mensenleven. We kunnen creatief en innovatief ondernemerschap in die sector dan ook niet genoeg aanmoedigen. En zeker bij vrouwen want net in deze sector – waar veel vrouwen aan de slag zijn – is vrouwelijk ondernemerschap nog geen traditie. Dat is ook zo in Vlaanderen waar slechts 34% van de ondernemers een vrouw is (cijfers RSVZ). Er is dus nog werk aan de winkel.”

Na de pauze konden de meer dan 40 aanwezigen in gesprek gaan met de onderneemsters tijdens een meet & greet. Verschillende vragen kwamen hier aan bod zoals de combinatie werk-gezin, hoe aan financiering geraken, hoe je haalbaarheid onderzoeken, … Veel deelnemers wisselden ervaringen uit en gaven elkaar tips om bepaalde obstakels op weg naar ondernemerschap op te lossen. Kortom, de avond was een groot succes!