Tussenkomst inschrijvingsgeld

Tussenkomst inschrijvingsgeld

Een aantal opleidingen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug.

Binnen de zorg gaat het om de opleidingen:

Op niveau van secundair volwassenenonderwijs waardoor je een certificaat behaalt:

  • – Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang
  • – Begeleider in de kinderopvang
  • – Educatief kinderwerker
  • – Interculturele medewerker
  • – Jeugd- en gehandicaptenzorg

Op niveau van hoger beroepsonderwijs waardoor je een graduaatsdiploma behaalt:

  • – Maatschappelijk werk
  • – Orthopedagogie
  • – Seniorenconsulentenvorming
  • – Sociaal-cultureel werk
  • – Tolk voor doven

 

Ook wie een arbeids-, vrijwilligers- of stageovereenkomst heeft bij een vzw die behoort tot bepaalde paritaire comités, kan hiervoor een financiële tussenkomst krijgen.

Deze actie kreeg de naam “Succes met je studies”.  Wie hiervoor in aanmerking komt dient een aanvraag in voor 31 maart 2017.

Alle info, voorwaarden alsook het aanvraagformulier vind je op de Succes met je studies pagina van de Vivo-site.