Over Zorgtalent

15 april 2015
Over Zorgtalent

Op 15 april 2015 werd Zorgtalent gelanceerd. Het is een samenwerking tussen stad Antwerpen, VDAB en Provincie Antwerpen. Zorgtalent wil de zorgsector als interessante werkgever promoten en meer studenten naar de verschillende opleidingen aantrekken. Zorgtalent wil ook de keuze van de opleiding beter afstemmen op de competenties van de student, met bijzondere focus op laagdrempelige jobs voor kansengroepen.

Acties voor knelpuntberoepen in de zorgsector

Hoewel er voldoende opleidingen bestaan die beantwoorden aan de behoeften van de zorgsector, kampt deze sector al jaren met een structureel tekort aan arbeidskrachten. Heel veel oudere werknemers zullen binnen korte tijd ook uitstromen.

“De instroom is inderdaad niet altijd evident”, zegt Luc Van Waes, directeur van koepelorganisatie VIVO. “Met Zorgtalent kunnen we daar wat aan doen door bijvoorbeeld stages beter te organiseren en op elkaar af te stemmen. Door samen te werken versterken de partners hun acties om meer werknemers naar de zorgsector toe te leiden én bovendien de grote jeugdwerkloosheid in Antwerpen aan te pakken.”

Volgens Kathy De Winter van Encora CVO heeft Zorgtalent een grote rol in het overleg tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. “Een goeie stage-ervaring is heel belangrijk, zowel voor de zorginstelling als voor de student. Stagebegeleiders in het bedrijf zijn daar vaak niet voldoende voor opgeleid. Dat is een actiepunt, net zoals het inventariseren en verhogen van het aantal stageplaatsen.”

Zorgtalent moet het imago van de zorgsector verhogen, zegt Ilse Janssens, coördinator van Emmaüs: “In de zorgsector wordt hulp aan mensen geboden, maar er wordt ook technologie ingezet om beter zorg te geven. Wij hebben 6000 personeelsleden, waarvan 55% echt zorgprofielen zijn, 45% zijn andere functies die in elke onderneming te vinden zijn. Zorgtalent kan deze functies bekendheid geven, zeker bij kansengroepen.”